Pomóż stworzyć Cyfrowy HiT

Pomóż stworzyć CyfrowyHiT

Pomóż stworzyć CyfrowyHiT

Cyfrowe

Historie
Cyfrowe Historie są dla Ciebie. Interaktywne, animowane infografiki
i mapy narracyjne. Treść zgodna z  podstawą programową nauczania Historii.

Jesteś nauczycielem Historii? Jesteś uczniem przygotowującym się do sprawdzianu? 

Napisz do nas: info@cyfrowehistorie.pl

Kim jesteśmy?

Rozdziały

Jak korzystać

Oceń materiały

Kobieta trzymająca tomy Encyclopedia Britanica

Mapa narracyjna.

Dynamiczna oś czasu.

Pomóż wydać CyfrowyHiT