Pomóż wydać CyfrowyHiT

Dynamiczna oś czasu.

Mapa narracyjna.

Kobieta trzymająca tomy Encyclopedia Britanica

Oceń materiały

Jak korzystać

Rozdziały

Kim jesteśmy?

Napisz do nas: info@cyfrowehistorie.pl

Jesteś nauczycielem Historii? Jesteś uczniem przygotowującym się do sprawdzianu? 
Cyfrowe Historie są dla Ciebie. Interaktywne, animowane infografiki
i mapy narracyjne. Treść zgodna z  podstawą programową nauczania Historii.

Cyfrowe

Historie

Pomóż stworzyć CyfrowyHiT

Pomóż stworzyć Cyfrowy HiT