Plan nauki

Podzieliliśmy materiał z podstawy programowej na części do nauczenia się
w ciągu tygodnia. Przeważnie odpowiadają one jednemu działowi w podręczniku. Co tydzień udostępniamy samosprawdzający test dotyczący odpowiedniego fragmentu z podstawy programowej. W wolnym dostępnie są pięciopytaniowe testy, który można powtórzyć pięciokrotnie. Do testów bezpłatnych można przejść naciskając kwadrat nad tytułem rozdziału na tej podstronie (poniżej).

W wersji płatnej macie nieograniczony dostęp do wszystkich przygotowanych przez nas testów zawierających ponad 600 pytań przygotowanych na podstawie rozszerzonej podstawy nauczania Historii. Wreszcie, gdy przerobicie całą podstawę programową, będziecie mogli rozwiązać próbny test maturalny. Wszystkie płatne testy można rozwiązywać nieograniczoną liczbę razy, a przy każdej próbie pytania zmieniają się.

Na stronie znajdą się też dodatkowe materiały, takie jak osie czasu, krótkie filmy oraz adresy przydatnych materiałów zewnętrznych.

Wszystkie materiały dostępne są w miesięcznej prenumeracie, której koszt rośnie wraz ze zbliżaniem się matury (do 31 października wynosi on tylko
19,00 zł miesięcznie). Jednak dla wszystkich osób, które kupią dostęp gwarantujemy utrzymanie ceny w kolejnych miesiącach (czyli kupujący dostęp w październiku do maja będzie płacił 19 zł).

Październik

Cywilizacje starożytne
14.10.

Grecja
21.10.

Rzym
28.10.

Listopad

Bizancjum i Wczesne Średniowiecze
4.11.

Średniowiecze w Polsce

11.11.

Czas krucjat i jesień Średniowiecza
18.11.

Powtórka I klasa
25.11
.

Grudzień

Renesans: Europa

3.12.

Polska Jagiellonów
i Renesans w Polsce
10.12
.

Rzeczpospolita Obojga Narodów
17.12
.

Czas na przerwę


24.12.

Rzeczpospolita
w XVIII wieku
upadek Rzeczpospolitej
27.12
.
Styczeń

Oświecenie, rewolucje,
epoka Napoleońska6.01.

Powtórka II klasa13.01.

Studniówka19.01.

Europa po Kongresie Wiedeńskim
21.01.

Polska 1815-1861

27.01.

Luty

Europa i Polska w II połowie XIX w.

3.02.

Droga do wojny I wojna światowa,
sprawa polska

10.02.

Polska w dwudziestoleciu międzywojennym

17.02.

Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym
24.02
.


Marzec

Powtórka III klasa


3.03.

Wrzesień 1939, dwie okupacje, Polskie Państwo Podziemne
10.03.

II wojna światowa


17.03.

Przejęcie władzy przez komunistów i stalinizm w Polsce
24.03.

Zimna Wojna


31.03
Kwiecień

Dekolonizacja, przemiany społeczne, integracja Europejska
6.04.

Polska 1957-1989


13.04.

III Rzeczpospolita,
Świat na przełomie tysiącleci

20.04.

Powtórka IV klasa
27.04.

Maj

Początek matur

7.05.

Powtórka (próba matura)

12.05.

Matura z Historii

21.05.