Dynamiczne osie czasu zawierają informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń z okresu historycznego. Wraz z przesuwaniem osi czasu widzimy kolejne wydarzenia podzielone na obszary których dotyczą. Możemy także oś skondensować w taki sposób, aby wszystkie wydarzenia mieściły się na jednym ekranie. Jednocześnie dla każdego wydarzenia możliwe jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami oraz odsyłaczami do źródeł zewnętrznych.

Osie czasu są przede wszystkim przeznaczone do powtórzeń i utrwalanie wiedzy dotyczących całego działu. Możliwe jest także analizowanie relacji pomiędzy różnymi obszarami (np. historią gospodarczą i polityczną). Ze względu na wyczerpujące informacje dotyczące każdego z wydarzeń mogą być także wykorzystywane na lekcjach dotyczących poszczególnych tematów wchodzących w skład działu. 

Cyfrowe

Historie

Kim jesteśmy?

Napisz do nas: info@cyfrowehistorie.pl