Napisz do nas: info@cyfrowehistorie.pl

Kim jesteśmy?

Cyfrowe

Historie

Wojna 1920 roku

Podsumowanie (oś czasu)

Państwo Podziemne

Test

Bilans otwarcia

Rozdziały są przygotowane z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji służących prezentowania narracji - łączenia map z tekstem, infografik,  animowanych plakatów, osi czasu. Są one intuicyjne w obsłudze, a poniższe krótkie animacje pokazują jak z nich korzystać. Rodzaje prezentacji są oznaczone odpowiednimi ikonami. 

Do animacji dotyczącej konkretnego typu materiału można przejść bezpośrednio z rozdziału naciskając na znak zapytania z  lewym górnym rogu.

Po naciśnięciu przycisku "Zapisz na dysku" można zaimportować materiał na lokalny komputer w postaci pliku .pdf.

Kaskadowa mapa narracyjna

Oś czasu

Plakaty animowane

Materiały TAK/NIE

Tablice infograficzne

Testy

Po naciśnięciu klucza francuskiego w prawym dolnym możemy zmieniać wygląd osi:
- w zakładce „szukaj” możemy ograniczyć widoczność do wydarzeń oznaczonych jednym hasłem (np. „Zagłada”);
- w zakładce „kategorie” możemy ograniczyć widoczność do wydarzeń z konkretnych kategorii;
- w zakładce „typ” możemy zmienić sposób zaznaczania kolorem kategorii;
- w zakładce „zoom” możemy zwęzić lub rozszerzyć oś.
Po naciśnięciu przycisku 3D/2D możemy przełączyć widok osi czasu na trzy- lub dwuwymiarowy.

Jak w przypadku filmów zamieszczonych w sieci możemy go zatrzymać, przewinąć do przodu/tyłu za pomocą suwaka poniżej obrazu oraz powiększyć do całego ekranu zaciskając ikonę z prawym dolnym rogu.

Testy są przeznaczone zarówno dla uczniów szkół podstawowych (6 pierwszych pytań) i ponadpodstawowych (9 pytań). Test z jednego komputera (numeru IP) można wypełnić trzykrotnie, a czas na jego wypełnienie wynosi 30 min.

Slajdy mają kilka sposobów interakcji:
• najechanie kursorem powoduje wyświetlenie danych dotyczących oznaczonego elementu wykresu
• niektóre wykresy mają opcję filtrowania danych za pomocą pól nad wykresem
• niektóre ze slajdów mają funkcję zmiany wyglądu za pomocą suwaka umieszczonego na rysunku/zdjęciu.

Kaskadowe mapy narracyjne

Sposób prezentacji treści

Sposób prezentacji treści

Opcje

Nawigacja

Opcje

Kaskadowe mapy narracyjne zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon). Jednak korzystanie na smartfonach nie jest zalecane, ze względu na szczegółowość map.

Dynamiczne osie czasu

Dynamiczne osie czasu  zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon). 
 

Mają one służyć przede wszystkim powtórzeniom, podsumowania i samodzielnej pracy uczniów. Podobnie jak w tradycyjnych osiach czasu na linii czasu zaznaczone są wydarzenia z interesującego nas przedziału. Jednak dzięki interaktywnej konstrukcji materiał może w sposób przejrzysty zawierać znacząco więcej wydarzeń (przedstawiać całą opokę) i prezentować relacje pomiędzy równego typu wydarzeniami (procesy historyczne). Konstrukcja w formule hipertekstu umożliwia zawarcie większej jego ilości oraz większej liczby materiałów źródłowych, bez tworzenia wrażenia przeładowania.

Sposób prezentacji treści

Plakaty animowane

Plakaty animowane zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon).

Sposób prezentacji treści

Tablice infograficzne

Tablice infograficzne zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon).
 

Sposób prezentacji treści

Materiały TAK/NIE

Materiały TAK/NIE zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon).

Rodzaje testów

Testy

Testy zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon). Ich wygląd jest szczególnie dostosowany do preferowanego przez uczniów korzystania na telefonach komórkowych.
 
Testy są przeznaczone do samodzielnego wypełniania przez uczniów, strona nie zbiera ich danych osobowych. Informację zwrotną (wynik procentowy, poprawne odpowiedzi) otrzymuje tylko wypełniający.

Nawigacja

W testach zawarte są pytania tak/nie, wielokrotnego wyboru, ułóż kolejność, połącz w pary oraz uzupełnij tekst.

Opcje

Aby uruchomić test należy wybrać przycisk na stronie. Test otworzy się w nowym oknie. Po udzieleniu na dole okna znajdują przez przyciski „cofnij”, „dalej”. Po udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania wypełniający musi potwierdzić przesłanie całego testu. Wyświetla się wtedy jego wynik wraz z rozwiązaniami pytań.

Nawigacja

Materiały są interaktywną prezentacją danych głównie jakościowych, zbliżoną w formie do prezentacji slajdów (orientacja pozioma). Obrazy animują się przy przejściu slajdów. 
Aby przejść do następnego/poprzedniego slajdu należy nacisnąć strzałkę pod slajdami. 

Sposób prezentacji Treści

Slajdy mają kilka sposobów interakcji:
• nad niektórymi wykresami znajdują się pola umożliwiające zmianę prezentowanych danych/informacji
• wyróżnione są linki prowadzące do zewnętrznych treści.
 
Tablice są interaktywną prezentacją danych głownie liczbowych, zbliżoną w formie do prezentacji slajdów (orientacja pozioma). Wykresy animują się przy przejściu slajdów.
 

Nawigacja

Opcje

Aby przejść do następnego/poprzedniego slajdu należy nacisnąć strzałkę w lewej górnej części prezentacji.
 

Plakat jest filmem (animacją) formacie .mpg. Na stronie funkcjonuje on w taki sam sposób jak filmy w serwisie YouTube. Każdy film posiada nagraną narrację. Tekst narracji znajduje się również poniże filmu.

Nawigacja

Opcje

Aby uruchomić filmy należy wybrać przycisk znajdujący się na lub pod materiałem.
• po otworzeniu osi pokazuje się test wprowadzający, który można zamknąć naciskając „ok”;
• w górnej części ekranu znajduje się aktualna data (w środku) i tytuł okresu (lewy górny róg), okres jest także oznaczony odcieniem tła;
• w dolnej części ekranu znajduje się linia czasu, a kolorowe punkty na niej zaznaczone oznaczają poszczególne wydarzenia;
• po osi czasu możemy się przesuwać za pomocą myszki, przesuwając suwak znajdujący się na osi i wybierając na punkty umieszczone na osi;
• na osi czasu pokazany jest podział na kategorie, których dotyczą wydarzenia;
Każdemu wydarzeniu poświęcony jest jeden prostokąt umieszczony na osi. Zawiera on:
• tytuł,
• datę lub przedział czasu;
• zdjęcie/film;
• krótki tekst opisujący wydarzenie;
 
Po kliknięciu pola „więcej” możemy przejść do widoku, w którym:
• szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia,
• materiały źródłowe (lewa strona ekranu),
• przycisk „więcej”, który prowadzi do treści uzupełniających umieszczonych poza stroną,
• w górnym pasku znajdują się indeksy (tagi) dotyczące wydarzenia,
• pomiędzy materiałami źródłowymi możemy przechodzić za pomocą pasków nad i pod materiałem.

Mapy narracyjne są interaktywną prezentacją zorganizowaną pionowo (podobnie do tablicy w mediach społecznościowych). Na górze ekranu zamieszczony jest tytuł slajdu, a pierwszym planie znajduje się tekst odnoszący się do tematu. W tle natomiast znajduje się obraz (mapa, zdjęcie lub film).

Nawigacja odbywa się za pomocą myszki. Przesuwając tekst w górę lub w dół zmieniamy (animujemy) obraz znajdujący się w tle. W górnym pasku znajdują się tytuły kolejnych części narracji. Naciekając na tytuł przejdziemy wybranej części.

Mapy możemy przesuwać (chwytając przeciągając myszką) lub zmieniać skalę (przyciski +/-). Aby wrócić do widoku początkowego należy nacisnąć ikonę domu obok przycisków +/-.

W narracji umieszczone są także linki do źródeł zewnętrznych (strony www, filmy), wyróżnione kolorem tekstu i podkreśleniem.