Napisz do nas: info@cyfrowehistorie.pl

Kim jesteśmy?

Cyfrowe

Historie

Kaskadowe mapy narracyjne prezentują procesy historyczne łącząc tekst z animowanymi mapami i innymi obrazami. Wraz z przesuwaniem testu na mapach widzimy odpowiadające mu mapy. Zawierają także materiały źródłowe i odsyłacze do materiałów pogłębiających wiedzę.

Kaskadowe mapy narracyjne mogą służy zarówno jako pomoc w wykładzie, jak i do
samodzielnego przygotowania się uczniów do sprawdzianów.